Pokladna zory

Může brzy ukázat, že osoba dostane vysokou finanční pokutu, protože nevěděl, že musí vést záznamy o fiskální částce.Nyní nutnost instalace daňového zařízení novitus deon e & nbsp; ovlivňuje daňové poplatníky, jejichž obrat přesahuje 20 000 PLN. Jedná se o menší obrat než ve starých letech. Ministerstvo financí bude povýšeno, abych tento základ omezil, protože jde o nový seznam povolání, v nichž by obchodníci měli instalovat hotovost před prvním prodejem. V současné době musí každá advokátní kancelář a metoda mít pokladnu. V případě selhání pokladny, pokud nemáte rezervní pokladnu - musíte prodej zcela opustit.

Magniskin Beauty Skin Oil

Pokud daňový poplatník nemá fiskální pokladnu a odpovědná osoba to dokázala, bude mu za nedodržení „knihy“ uložena pokuta až do 240 denních sazeb. Horší je, že ti, kdo jsou zbaveni práva na odpočet nebo vrácení 90% čisté kupní ceny od DPH, a ti, kteří jsou zbaveni 30% daně na vstupu odečtené v případě, že není k dispozici pokladna. Nejen to, že pokud daňový poplatník navíc neukáže tento prodej vůbec ve smlouvě o DPH, bude rovněž pokutován až do 720 denních sazeb, odnětí svobody až na 2 roky nebo obojí.Pokud se činnost daňového poplatníka týká většiny dopravních služeb, distribuce tekutého plynu, prodeje automobilům, závisí na dodávce televizního nebo rádiového zařízení a příslušných částech kamery - daňový poplatník si musí pamatovat pokladnu. Totéž platí pro probuzení s dodávkou výrobků z drahých kovů, dodáním počítačových dat nebo zboží, které má být použito, nebo v aukci. Povinnost z důvodu ročního příjmu se vztahuje i na prodej tabákových výrobků, alkoholických nápojů bez ohledu na symbol PKWIU s určitými výjimkami. Ve stejném roce přijmou odstranění z fiskální pokladny podnikatelé, kteří poskytují služby nefinančním osobám a zemědělcům s paušální sazbou. Za předpokladu, že veškerá dodávka daňového poplatníka je doložena fakturou identifikující příjemce. Úspěšný byl také prodej vstupenek a rezervace míst pro osobní dopravu, když byla podobná operace provedena poštou, bankou nebo celou institucí. Nyní tito daňoví poplatníci plnící tyto operace v roce 2015 musí používat pokladny po překročení limitu subjektivního osvobození.