Neutralni zemnici vodic

Elektrostatické uzemnění je elektrostatická zemina, která se používá v dopravě a všech typech hořlavých kapalin, prášků a plynů. Elektrostatické uzemnění vážně minimalizuje riziko výbuchu nebo vznícení různých typů hořlavých látek při úspěchu flashoveru. Nekontrolované řešení může zapálit směs kapaliny a plynu a tím způsobit výbuch.

Samozřejmě je možné eliminovat nebezpečí samovznícení a výbuchu. Aby to bylo stejné, další transportované struktury by měly být uzemněny správně, jinými slovy řízené vybití elektrostatických nábojů. Elektrostatické uzemnění tohoto modelu významně minimalizuje riziko výbuchu přepravovaných hořlavých látek. Tento druh jednoduchého uzemnění je veden z uzemňovací svorky a z drátu. Kabely přiváděné do země vykazují nízký elektrický odpor a velmi vysokou pevnost pro mechanické poškození. Tímto způsobem můžete použít složitější uzemnění, což je ochranný systém, který jde k přepravě nebo výdeji produktu, pouze pokud je uzemnění správně připojeno.Jste si jisti, že jste překvapeni, když se používá tento typ uzemnění? Nejčastěji se používají při nakládce a vykládce železničních a silničních tankerů, tanků, sudů a také jako důkaz komponentů výrobních zařízení. Nebezpečí výbuchu vede ke smíchání a stříkání nebo čerpání jiných druhů hořlavých látek. Během interferencí s hořlavým obsahem vznikají elektrické náboje kontaktem nebo separací částic. Kdekoli vznikne elektrostatický náboj a je koncentrován v prostředí hořlavých látek, drží se vzniku nebezpečí. Důležitým principem jakékoli ochrany proti elektrostatickým výbojům je bezpochyby silná svorka a kabel zvolený tak, že dává šanci vést elektrický náboj až do uzemnění.Proto je důležité, aby svorky a kabely užitečné při uzemnění musely splňovat velmi omezující pokyny zaměřené na zkušební vzdálenosti. V současné době jsou nejlepší výsledky dosahovány moderními typy uzemnění systému.