Matematicky program v telefonu

V poslední době se v klubu s velmi rychlým rozvojem moderních počítačových metod MKP (metoda konečných prvků rychle obhájila mimořádně cenným nástrojem pro numerickou analýzu různých konstrukcí. FEM modelování našlo mnoho aplikací prakticky ve všech technických oborech a v aplikované matematice. Jednoduše řečeno, FEM je delikátní metoda řešení diferenciálních a parciálních rovnic (po předchozí diskretizaci v příslušném prostoru.

Co je FEMMetoda konečných prvků, tedy v současné době pouze z nejjednodušších počítačových metod pro stanovení napětí, zobecněných sil, deformací a posunů ve zkoumaných strukturách. Modelování FEM je založeno na plánu montáže na připraveném počtu konečných prvků. V rámci každého jednotlivého prvku lze provést určité aproximace a každý neznámý (hlavně posunutí je prezentován dodatečnou interpolační funkcí, využívající hodnoty samotné role v uzavřeném počtu bodů (obecně známých jako uzly.

Flexa Plus New

Aplikace MKP modelováníV současné době se strukturální pevnost, napětí, posunutí a simulace všech deformací kontrolují pomocí metody FEM. V počítačové mechanice (CAE se službou této strategie můžete také studovat tok tepla a tok kapaliny. Metoda FEM je také ideální pro studium dynamiky, statiky stroje, kinematiky a magnetostatické, elektromagnetické a elektrostatické interakce. MKP modelování, které se živě provádí ve 2D (dvourozměrném prostoru, kde diskretizace obvykle zahrnuje rozdělení konkrétního oddělení do trojúhelníků. Díky této strategii můžeme spočítat hodnoty, které se objevují v oddělení daného programu. Tato technika však má na paměti určitá omezení.

Největší nevýhody a výhody metody FEMNejdůležitější výhodou MKP je možnost získání dobrých výsledků i pro velmi složité tvary, pro které by bylo velmi obtížné provádět obvyklé analytické výpočty. V praxi to znamená, že jeden problém lze kopírovat do mysli počítače, aniž byste museli stavět nákladné prototypy. Takový proces značně usnadňuje celý proces návrhu.Rozdělení studované oblasti na ještě mladší prvky vede k přesnějším výsledkům výpočtu. Je třeba také pamatovat na to, že se proto kupuje mnohem větší poptávka po výpočetní síle moderních počítačů. Měli bychom si také pamatovat, že v tomto případě bychom měli vážně zúčtovat účty a s případnými chybami výpočtu, které vyplývají z četných aproximací zpracovaných hodnot. Pokud studovaná oblast bude sestávat z několika stovek tisíc dalších prvků, které používají nelineární vlastnosti, pak se výpočet chce v následných iteracích docela upravit, takže hotový výstup bude dobrý.