Inzulinove pumpy medtronic

V pístovém zařízení pracovního těla pak existuje pístové čerpadlo. Toto čerpadlo je stejné jako nejpoužívanější zařízení v tomto odvětví. Čerpadla jsou odolná vůči znečištění čerpaných kapalin.Nástroj znamená různé typy napájení. Může žít poháněné elektřinou, stlačeným vzduchem, spalováním nebo hydraulikou.

Pístové čerpadlo je provozováno v zařízeních pro trvalé nebo dlouhodobé čtení. Existují modely navržené pro činnost v jakémkoli vzduchu, také v polomáčku nebo při významném ponoření.Z mezinárodního hlediska je čerpadlo vyrobeno z:- válec (píst se v něm rozprostírá,- plunžr (ovlivňuje tlak na tekutinu v komoře,- píst (pohybuje pístem,- sací ventil (automatický - umožňuje nasávání kapaliny při zvedání pístu, automaticky se uzavírá, když píst padá,- vypouštěcí ventil (automatický - umožňuje, aby čerpadlo při pádu pístu čerpalo tekutinu, automaticky se uzavře při zvednutí pístu,Čerpadlo má mnoho výhod, protože existuje příležitost hodně změnit pracovní zatížení, pro čerpání kapalin s vysokou viskozitou, pro čerpání kapalin s nízkou viskozitou, má konstantní výkon a nevyžaduje zaplavení. Jeho vlastnosti jsou vysoké provozní náklady a nízká účinnost.Až do vynálezu odstředivého čerpadla bylo čerpadlo nejpoužívanějším čerpadlem v technologii. Nyní se jeho úloha mírně snížila, ale stále existují místa, kde je propagována nebo dokonce nezbytná.Pístové čerpadlo je především snadno konstruovatelné a odvážné na mechanické poškození. Snadná změna je další výhodou. Pokud ztratíme výkon, můžeme napravit nedostatek nutnosti vyžadovat drahou službu v případě poruchy.Pokud nerozumíme, jaké čerpadlo použít, můžeme volně používat pístové čerpadlo, existuje dokonale otestovaná konstrukce, která to zvládne.