Fiskalni tiskarna emar printo 57t zmena casu

Na základě nařízení ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 musí každá finanční a daňová tiskárna provádět technickou kontrolu každé dva roky. Majitel pokladny, který tento formulář nevyplní, je potrestán. Prvním trestem je požadavek daňového úřadu na vrácení daňové úlevy a zákonný úrok, který vzniká ode dne spáchání trestného činu. Druhým trestem je mandát, který může činit až 500 zlotých. Stojí za to dodat, že za kontrolu je odpovědný klient, musí si uvědomit datum inspekce.Co služba kontroluje?

No, název "technický přezkum" v textu pokladen je docela zavádějící. Proč? Vzhledem k tomu, že v průběhu inspekce se kontrolují pouze komponenty pokladny, které uvádějí pro zaznamenání obratu. Servisní technik nehledá chyby, které by mohly ovlivnit funkčnost celé pokladny, místo toho se skládám pouze z výše zmíněných částí a jejich podsestav, jejichž nefunkčnost by mohla započítat prestiž při nesprávném výpočtu splatné daně.

Jaké jsou náklady na revizi pokladny?Pro přezkoumání celé fiskální pokladny, spolu s naší stranou obvykle pokrývá 100 až 300 zlotých.

Jak dlouho trvá tato recenze?Přezkum trvá v provedení asi hodinu, maximálně dvě hodiny, záleží především na servisním technikovi. Pravděpodobně nepotřebujeme, aby naše peníze do služby, místo toho můžeme požádat dospělé, aby provedli tuto techniku ​​dosáhly známé společnosti, tam jsou poslední vždy počítal jako další služby, které vznikají další poplatky. Je třeba připomenout, že inspekci může provádět pouze servisní technik zavedený pro servisní práce. Pak je nutné, aby všechny úkony vytvořené servisním technikem byly zapsány do servisní literatury. Tyto záznamy musí být jednoduché, potvrzené podpisem zaměstnance společnosti a opatřeny razítkem.Péče o tento formulář je nesmírně důležitá, protože náklady na toto ustanovení nejsou obrovské a doba trvání technického přezkumu netrvá dlouho.