60x 100x mikroskop

Je těžké si představit dnešní průmysl bez všudypřítomného používání strojů, které usnadňují a pomáhají lidské práci. Všechny typy výrobních prací vyžadují specializované technologie, které jsou nespolehlivé a neúspěšné. Aby se předešlo fatálnímu dopadu defektu na všechny výrobní procesy, je nutné použít ochranná opatření, jako jsou prasklé kotouče, tj. Prasklé kotouče.

Tyto slabé prvky hrají velmi důležitou roli v případě nekontrolovaného zvýšení tlaku v neúspěchu úspěchu. Jejich správné fungování umožňuje nasměrování nadměrného tlaku na zbývající místo, což zabraňuje vážnému poškození systému. V souvislosti s tím, zda se dlaždice vyrábějí v kapalinách nebo v plynech, sdílejí tvar a způsob použité technologie. Určitý typ těchto bezpečnostních komponentů má malé řezy, díky kterým se po překročení určitého počtu tlaků média, ve kterém je umístěn, zlomí. Technicky vyspělejší dlaždice jsou konstruovány pomocí laseru a mohou minimalizovat slabé stránky v jednoduché struktuře, která začne hlavu. Desky mají podobnou hodnotu jako pojistné ventily, ale rozdíl mezi oběma typy ochrany spočívá v tom, že první z nich musí být po každé poruše vyměněn. Jejich lehká forma je však činí mnohem levnější než ventily. Existuje bezpečnostní deska, která se stále používá s ventilem. V tomto případě se oba prvky vzájemně doplňují. Úlohou dlaždice je chránit ventil před kontaminací a korozí a ventil chrání v případě poruchy. Výhodou tohoto výstupu je možnost použít ventil na něco horšího v technologických a materiálových parametrech, za které budeme platit levněji než v případě nákupu ventilu pro samostatnou práci. Volba správného řešení by měla být vždy závislá na hodnotě daného stroje.